Amerikanci treniraju skakavce da nanjuše eksploziv